Poljoprivreda

– Reanimirati Hrvatske proizvođače u agraru, stočarstvu i voćarstvu
– Kvalitetom i cijenom eko-proizvoda eliminirati nakupce i neracionalni uvoz
– Opskrbiti sve turističke destinacije Hrvatskim proizvodom visoke kvalitete i prihvatljive cijene
– Iskoristiti cjelokupni potencijal zemlje i ljudi na opću dobrobit
– Plasirati ekološki i ekonomski prihvatljive proizvode na domaće i svjetsko tržište

– Dijeliti znanje, iskustvo i alate koji omogućuju praćenje troškova i isplativosti
– Kroz znanstveno – istraživačku komponentu osigurati kvalitetniji i isplativiji proizvod
– Uvoditi nove kulture u proizvodnju, a deficitarne na našem i svjetskom tržištu
– Omogućiti malim i srednjim proizvođačima udruživanje, pristup novim tehnologijama i novim tržištima