Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti „Braniteljske građevinske zadruge Osijek“ ulaganjem u radni stroj i otvaranjem podružnice na području Petrinje

Šifra projekta: KK.08.2.1.16.0063

Naziv korisnika: Braniteljska građevinska zadruga Osijek

Kratki opis projekta, njegovih ciljeva i rezultata:

Glavni cilj Projekta je osnaživanje konkurentnosti Braniteljske građevinske zadruge Osijek ulaganjem u materijalnu imovinu za obavljanje građevinskih
djelatnosti u novoosnovanoj poslovnoj jedinici na području Grada Petrinje.

 

Ukupna vrijednost projekta: 214.689,89 EUR / 1.617.518,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 214.689,89 EUR / 1.617.517,00 HRK

 

EU sufinanciranje projekta: 182.465,05 EUR / 1.374,782,90 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 14. lipanja 2022. do 14. prosinca 2023.

 

IZJAVU O SUKOBU INTERESA

 

Kontakt osoba za više informacija o Projektu:
Petar Milas, upravitelj zadruge
e-mail adresa: bragrazados@gmail.com
Korisni linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Europska unija

Zajedno do fondova EU

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Zajedno do fondova EU“