Znanstveno istraživačka djelatnost

– Animirati mlade obrazovane ljude u razvijanju i praktičnoj primjeni digitalne
i ICT tehnologije
– Obratiti i modelirati proces konvergencije na razinu praktične primjenjivosti
– Modelirati softvere za nove oblike komunikacije i poslovanja
– Definirati modele primjene u pohrani, primjeni i dostupnosti podataka
i informacija
– Istražiti mogućnosti primjene informacijske ekonomije
– Izgraditi modele dostupnosti informacija potrebitima
– Eliminirati digitalnu podjelu novim procesima

– Definirati načine prodaje ideja i usluga, osigurati samoodrživost
– Izgraditi programske aplikacije i alate primjenjive u graditeljstvu i
poljoprivrednoj djelatnosti
– Formirati virtualnu zajednicu: braniteljska zadruga- mali i srednji
poduzetnici – pojedinci utemeljeni na zajedničkim interesima
– Usmjeriti znanja i sposobnosti na primjenjive i profitabilne digitalne
i ICT projekte
– Iskoristiti genetsko-znanstveni potencijal ovoga područja
– Spojiti digitalnu, ICT tehnologiju i poduzetništvo